Program "Razem bezpieczniej" na lata 2016 i 2017

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty zawierające podsumowania z realizacji programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2016 i 2017.

W ramach Programu Razem Bezpieczniej przygotowywane są Raporty z realizacji programu oraz Raporty z badań ewaluacyjnych.

Raport z realizacji programu jest dokumentem corocznie przygotowywanym przez wojewodów, służby mundurowe oraz Ministerstrwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednostki te, czynnie biorą udział w realizacji celów Programu, stąd zobligowane są do przygotowania wkładu do sprawozdań. Każde sprawozdanie musi być zaakceptowane i przyjęte przez Radę Ministrów. 

Raport z badań ewaluacyjnych jest natomiast przygotowywany przez zewnętrzne, niezależne ośrodki badawcze.

Sprawozdania z realizacji Programu zawierają opis:
1) działań podjętych w roku sprawozdawczym przez MSW, w tym centralnych akcji profilaktycznoprewencyjnych,
2) działań związanych z promocją Programu,
3) finansowania programu, w tym podział rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację Programu „Razem bezpieczniej” w danym roku – dofinansowanie lokalnych projektów,
4) działań realizowanych w ramach programu przez inne instytucje niż MSW – wpisane do Programu, realizowane z jego logo.

Natomiast w załącznikach do sprawozdania znajduje się:
1) opis przykładowych działań, wpisujących się w obszary programu „Razem bezpieczniej”, podejmowanych przez służby nadzorowane przez MSW i Żandarmerię Wojskową (MON) współpracującą z tymi służbami – załącznik nr 1;
2) opis projektów, realizowanych na poziomie lokalnym, dofinansowanych w 2012 roku z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację Programu – załącznik nr 2.

 
do góry