Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

Procedury, wnioski, karty ocenne i instrukcje '2019 - dofinansowanie projektów lokalnych. - Procedury, wnioski i instrukcje '2019 w ramach Programu III edycji 2018-2020 -


Procedury, wnioski, karty ocenne i instrukcje '2019 - dofinansowanie projektów lokalnych.

Wniosek (1), Instrukcja do wypełniania wniosku (2), Ankieta wstępnej oceny (3) oraz Lista sprawdzająca (4) (dok. 3 i 4 wypełnia urząd wojewódzki). Nabór projektów na 2019 rok - zakończony. Kolejna procedura zostanie uruchomiona w IV kwartale 2019 roku (nabór na 2020 rok)

Informacja opisowa na temat naboru projektów do Programu na rok 2019, w tym poszczególne "cele szczegółowe i priorytetowe" - Razem bezpieczniej '2019

Kontakt do koordynatorów merytorycznych w sprawie I etapu tzw. wojewódzkiego (miejsca, do którego podmioty przesyłają propozycje projektów profilaktyczno-prewencyjnych, wypełniając zgodnie z instrukcją Wniosek) - koordynatorzy UW 

Poniżej zostały zamieszczone również Karty ocenne do poszczególnych nowych  "celów" priorytetowych:

-  cel priorytetowy 1a  - budowa miasteczek ruchu drogowego

-  cel priorytetowy 3a – Przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży 

-  cel priorytetowy 4a- Korzystanie z telefonów komórkowych – szanse i zagrożenia bezpieczeństwa

-  cel priorytetowy 4b – Bezpieczeństwo nad wodą i w górach

Informacja ogólna - Karty do oceny tzw. mikroprojektów tworzy się poprzez usunięcie kolumny "waga" i zastąpienie jej kolumną "uwagi".

 

Przypominamy - kolejna procedura zostanie uruchomiona w IV kwartale 2019 roku (nabór na 2020 rok)

Poniżej - materiały poglądowe:

do góry