Inicjatywy powiązane

"Życie bez przemocy" - procedura Niebieskie Karty

➡️ Jak rozpoznać czy jesteśmy ofiarami przemocy?
➡️ Czym przejawia się przemoc?
➡️ Jakie formy przybiera?
➡️ Czym jest Niebieska Karta?
✅ Zapraszamy do obejrzenia filmu, dzięki niemu dowiesz się, jak sobie pomóc bądź jak pomóc osobie z Twojego otoczenia, która potrzebuje pomocy.
✅ Film powstał w ramach projektu „Migiem po…moc”, realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu

MIGIEM PO…MOC" – program oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – prezentacja projektu nagrodzonego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w

Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – MRPiPS / edycja 2019:

"Życie bez przemocy" - procedura Niebieskie Karty

do góry