Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Pyrzycach

W dniu 06 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Pyrzycach (województwo zachodniopomorskie). Na uroczystości obecni byli m. in.: Pan Jerzy Marek Olech Burmistrz Gminy, Pan Marcin Piwowarski główny specjalista w Departamencie Nadzoru w MSW, Pani Samanta Ułubin Inspektor Wojewódzkiego Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW oraz przedstawiciele Policji i innych służb i podmiotów zaangażowanych w promocję bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

do góry