Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Żorach

W dniu 05.11.2013 r. zostało uroczyście otwarte miasteczko ruchu drogowego w Żorach (województwo śląskie). Na w/w uroczystościach obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - Beneficjenta projektu, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Podmiotu Upoważnionego oraz Miasta Żory - Podmiotu odpowiedzialnego za wybudowanie inwestycji. Miasteczko zostało sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko oraz środków budżetu Miasta Żory.

do góry