Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

W dniu 20 września 2013 r. otwarto miasteczko ruchu drogowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu POIS.08.01.00-00-031/12 "Budujemy miasteczka ruchu drogowego" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Beneficjenta projektu), Wojewody Podlaskiego (Podmiotu Upoważnionego), Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Parlamentu RP, władz samorządowych oraz innych instytucji i organizacji zaangażowanych w promocję działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko stanowi część drugiego etapu rozbudowy WORD w Suwałkach. Więcej informacji na: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KlWRgH729Nc

do góry