"Budujemy miasteczka ruchu drogowego"

W dniu 31 grudnia 2012 roku do Centrum Unijnych Projektów Transportowych został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu POIiŚ 8.1 - 11 "Budujemy miasteczka ruchu drogowego". W ramach projektu przewidziane jest do realizacji łącznie 20 miasteczek ruchu drogowego. W 2012 roku powstały 2 miasteczka w miejscowościach Czarne (województwo pomorskie) i Węgorzewo (województwo warmińsko-mazurskie). W 2013 roku przewidziane jest do realizacji 18 miasteczek na terenie 15 województw.

 

 

W terminie do 11 marca 2013 r. zostały podpisane porozumienia w 15 województwach pomiędzy Wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego/ Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego o wspólnej realizacji miasteczek ruchu drogowego w ramach projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Na podstawie w/w porozumień jednostki samorządu terytorialnego/Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego m. in. udostępniły teren na realizację projektu oraz podjęły działania związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na projekt i budowę miasteczek. W dniu 10 września 2013 r. została podpisana pomiędzy MSW i CUPT Umowa o dofinansowanie dla projektu "Budujemy miasteczka ruchu drogowego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

 

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych Umowę podpisała Pani Jolanta Zaborska, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, ze strony CUPT Pan Paweł Szaciłło p. o. Dyrektor CUPT. Wartość całkowita projektu wynosi 10 mln zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8,5 mln zł, współfinansowanie z budżetu państwa 1,5 mln zł.

 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 10.09.2013 r. (z późn. zm.) został wykonany cały zakres zadań przewidziany do realizacji w 2013 r., tj. według stanu na 31.12.2013 r. wybudowano łącznie 18 miasteczek ruchu drogowego w ramach projektu POIS.08.01.00-00-031/12 "Budujemy miasteczka ruchu drogowego".  W 2014 r. planowane jest wybudowanie jeszcze 2 miasteczek, gdzie docelowo liczba wybudowanych miasteczek powinna osiągnąć liczbę 20.

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 

 

 

do góry