Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku.

Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs jest organizowany pod patronatem Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

Konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczania przestępczości i demoralizacji młodzieży. Jednym z jego celów jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego wypoczynku.Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia. Prace konkursowe poruszały poniższą tematykę:

  • Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,

  • Bezpieczna szkoła,

  • Bezpieczne miejsce zamieszkania,

  • Bezpieczny Internet.

  • Bezpieczna droga,

  • Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki),

  • Przemoc rówieśnicza,

  • Subkultury młodzieżowe.

do góry