"Skarbnik"

Program "Skarbnik" dotyczy grupy mieszkańców, którzy chcą współdziałać z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa, w celu likwidacji zagrożeń na terenie, gdzie zamieszkują.

Tytuł  pomysł na projekt pochodzi od jednej z bytomskich legend opowiadającej o skarbniku  -  Podczas nocnej zmiany jeden górnik pracował w komorze z dynamitem. Zmęczony ciężką pracą przysiadł na skrzyni z materiałem wybuchowym. Zjawił się wtedy mały brodaty człowieczek i począł go tarmosić, wołając by natychmiast opuścił komorę. Gdy górnik znalazł się na zewnątrz kopalni, skrzynka wyleciała  w powietrze, a cała komora legła w gruzach. Mówiono, że skarbnik pomaga ludziom w potrzebie. 

Przywołanie legendy ma na celu pokazanie, że każdy z nas może znaleźć się w niebezpieczeństwie i też każdy z nas może wykrzesać z siebie tyle energii, aby móc pomagać w potrzebie innym, tym bliższym i tym mniej nam znanym. Dlatego też, ideą SKARBNIKA jest doprowadzenie do takiego stanu, by mieszkańcy i przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  współdziałali z sobą nie tylko wtedy, kiedy dojdzie do przestępstwa, lecz wspólnie rozwiązywali problemy, zanim doprowadzą one do przestępstwa.

SKARBNIK jest programem otwartym, o charakterze interwencyjnym. Jednocześnie zawiera elementy integracyjno – edukacyjnym. Głównym założeniem programu jest stworzenie warunków umożliwiających współdziałanie mieszkańców, policjantów, służb miejskich, administratorów oraz innych podmiotów, w celu określania i rozwiązywania problemów związanych z przestępczością, zakłócaniem porządku prawnego i poprawą jakości życia mieszkańców danej dzielnicy. W celu realizacji założeń programowych będą odbywały się cykliczne spotkania mieszkańców - nie rzadziej aniżeli raz w miesiącu. Spotkania będą organizowane i prowadzone przez społecznego lidera, który jednocześnie będzie koordynatorem między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz zainteresowanymi podmiotami, a zebraną grupą mieszkańców.

Program realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Bytom.

Pliki do pobrania

do góry