"Szkoła bez przemocy"

Kampania społeczna "Szkoła bez przemocy" jest realizowana od kwietnia 2006 roku.Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Kampania skierowana jest do szerokiej opinii publicznej, szkół - uczniów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji związanych ze szkolnictwem - przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabezprzemocy.pl . Do kampanii "Szkoła bez przemocy" przystąpiło ponad 3 tysiące szkół  w całym kraju.

Organizacjami kampanii są Grupy Wydawnicze Polskapresse  i Media  Regionalne  oraz  Fundacja Grupy  TP. Kampania realizowana  jest  przez  16 dzienników regionalnych obu grup.

Źródło badań - "Badanie zrealizowane przez CBOS na zlecenie dzienników regionalnych"

  • Szkoła bez przemocy - logotyp
    Szkoła bez przemocy - logotyp
do góry