Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć"

Celem programu jest wsparcie systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego poprzez nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy i umiejętności pomocy sobie i innym oraz bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń i w życiu codziennym.

Cel ten realizowany będzie w ramach Konkursu, w czasie którego uczestnicy rozwiązywać będą praktyczne problemy zainscenizowane na stacjach konkursowych, a także poprzez prowadzenie permanentnej edukacji w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Organizatorzy Konkursu postrzegają istotny potencjał edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa w rodzinach oraz w innych miejscach prowadzących w sposób kompetentny takie działania.

Edycje konkursu odbywał się w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

Więcej o konkursie 

do góry