"Bezpieczna ulica"

Program jest propozycją autorskiego rozwiązania wypracowanego wspólnie przez KKWR i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z wykorzystaniem doświadczeń francuskiego stowarzyszenia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej oraz berlińskiej grupy pedagogów ulicznych  "GANGWEY", ale przede wszystkim  własnych doświadczeń w realizacji programów: „Wychowawca Podwórkowy” i „Przyjaciel Dzieci Ulicy”. Projekt ma charakter otwarty,  może być modyfikowany i dostosowywany do konkretnych realiów środowiskowych, organizacyjnych i możliwości finansowych.

W ramach realizacji programu zatrudnia się dwóch pedagogów: „Wychowawcę Podwórkowego” i „Pedagoga Ulicznego”,  którzy pracują w jednym rejonie (na jednej ulicy), współpracują ze sobą, wymieniają informacje, uzupełniają się, organizują wspólne przedsięwzięcia, jednak realizują komplementarne, ale odrębne programy.

Celem ogólnym programu „Bezpieczna ulica (...)” jest:

  • wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym - na ulicy, podwórku, boisku,  w parku, ogrodzie jordanowskim i w innych miejscach spotkań młodzieży,

  • zmniejszenie zagrożeń patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielania ochrony i różnorodnej  pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki, spędzającym wiele czasu poza domem, w niekontrolowanych obszarach dziecięcej aktywności  w rejonie ulicy objętej programem,

  • ożywienie ruchu społecznego i działalności na rzecz „dzieci ulicy” przez włączanie do pracy: asystentów-stażystów (rekrutujących się spośród studentów i absolwentów)
    i asystentów-wolontariuszy, a także pozyskanie do realizacji zadań wychowania środowiskowego przedstawicieli służb miejskich, Policji, pedagogów szkolnych,  kuratorów sądowych, innych  organizacji pozarządowych, parafii itp.

 

Pliki do pobrania

do góry