"Puste Ławki"

Naczelnym celem programu jest zaktywizowanie i zintegrowanie wspólnie prowadzonych przedsięwzięć skierowanych głównie na ochronę dzieci i młodzieży przed negatywnymi zachowaniami poza szkołą.

Do podstawowych zadań należy:

1) podjęcie skutecznych działań prewencyjnych

2) tworzenie punktów konsultacyjnych,

3) zmniejszenie zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży,

4) zapewnienie społecznego poparcia i udziału rodziców w programie,

5) likwidacja skutków zjawiska wagarowania,

6) poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zadania w ramach programu skierowane są na przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży. Program polega na  zintensyfikowaniu pracy psychologów, pedagogów i policjantów województwa lubelskiego działania polegające na ujawnianiu i monitorowaniu niżej opisanych zjawisk:

1) przebywanie nieletnich na wagarach,

2) zagrożenie nieletnich kontaktem z substancjami psychoaktywnymi,

3) naruszanie obowiązujących norm społecznych,

4) ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży ( hazard, przemoc, prostytucja i inne),

5) sprawców czynów karalnych,

6) źródeł demoralizacji i przestępczości.

Pliki do pobrania

do góry