Konkurs dla dzieci "Poznajmy się bliżej"

Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji organizuje we współpracy z Mazowieckim Kuratoriom Oświaty XII edycję „Poznajmy się bliżej”. Idea konkursu powstała w 1993 roku w Wydziale Prewencji KSP. Konkurs stanowi integralną część programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła” i od początku istnienia cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży, a także wśród mieszkańców Warszawy i okolic.

Celem konkursu jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o zasadach bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń oraz zmniejszenie liczby zdarzeń o charakterze przestępstw i nieszczęśliwych wypadków, których ofiarami mogą stać się dzieci i młodzież. Tematyka konkursu uwzględnia problematykę uzależnień, agresji i przemocy rówieśniczej, podstawowe zagadnienia z zakresu wiktymologii oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Zdobyta podczas konkursu wiedza ma pomóc dzieciom w ocenie sytuacji, z jakimi spotykają się na co dzień i ma nauczyć je właściwego reagowania w sytuacjach konkretnych zagrożeń.

do góry