"Profilaktyka a Teatr"

Program Profilaktyka a Teatr został przeprowadzony przez Komendę Główną w Warszawie.
 

Program PaT prowadzony jest w czterech obszarach: edukacyjnym (całorocznie), informacyjnym( całorocznie), działania (rok szkolny) oraz akcji (letnie wakacje).

Działania w ramach programu:

  • Spektakl edukacyjno-profilaktyczny
  • Ankieta badawcza
  • Otwarta dyskusja na temat zagrożenia zjawiskami patologii społecznej

Cele programu:

1. Oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych;

2. Inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej

    do potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu

    profilaktyki narkotykowej;

3. Komunikowanie oraz inicjowanie przez Policję wspólnoty działań skierowanych przeciwko

    zjawiskom patologii społecznej.

SCENARIUSZE SPEKTAKLI EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH (w celu odczytu należy ściągnąć 3 częsci i rozpakować part nr 1)

Pliki do pobrania

do góry