Szkolny projekt "Bezpieczny uczeń" Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu

Opublikowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu projekt pt. "Bezpieczny uczeń" stanowi szereg działań, których współuczestnikami są niepełnosprawne dzieci wspomnianej placówki. Projekt ma na celu na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego poprzez realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych, a także wycieczek prowadzonych aktywizującymi metodami pracy, przy wsparciu innowacyjnych środków dydaktycznych.

Pliki do pobrania

do góry