Strona znajduje się w archiwum.

Dofinansowanie projektów w ramach naboru do Programu '2019 - wyniki

- do MSWiA wpłynęło blisko 320 wniosków - projektów z urzędów wojewódzkich.

- po weryfikacja pod kątem formalnym, w dniach  4-6 i 8 marca br.  odbyła się ocena merytoryczna. 

- listy rankingowe oraz dodatkowa dokumentacja, została przedstawiona do akceptacji Międzyresortowemu Zespołowi ds. Programu (drogą elektroniczną). Zespół zarekomendował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniki oceny i ostateczną propozycję podziału rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację Programu w 2019 roku.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński zaakceptował dofinansowanie 104 projektów zgłoszonych przez wojewodów, w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020.

Zarekomendowano do dofinansowania projekty na łączną kwotę blisko 5 997 000 zł.
 

Na szczeblu lokalnym będą je realizowały samorządy i organizacje pozarządowe. 
 

Poniżej zamieszczone zostały Listy rankingowe z projektami (lista zbiorcza) zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach realizacji "Razem bezpieczniej" w 2019 roku oraz Procedura mechanizmu dofinansowania (informacja nt. dalszych działań MSWiA oraz urzędów wojewódzkich w zakresie przekazania środków finansowych na realizację wybranych projektów). 
Kontakt wojewódzki na obecnym etapie  - tutaj

 

do góry