W ramach Programu Razem bezpieczniej przygotowywane są coroczne raporty z realizacji programu oraz raporty z badań ewaluacyjnych.

Raport z realizacji programu jest dokumentem przygotowywanym przez koordynatora Programu na podstawie informacji sporządzanych przez wojewodów, służby mundurowe oraz MSWiA, które to podmioty czynnie biorą udział w realizacji celów Programu.

Sprawozdania z realizacji programu muszą być zaakceptowane i przyjęte przez Radę Ministrów. 

Raport z badań ewaluacyjnych w zakresie efektów Programu jest natomiast przygotowywany przez zewnętrzne, niezależne ośrodki badawcze.

 

 

 
do góry