Przyłącz się do Programu

"Koordynatorem, przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie danego województwa jest Wojewoda" zasadne jest więc, aby  zainteresowane podmioty, instytucje, zainteresowane realizacją i przystąpieniem do Programu zgłaszały stosowny akces do właściwego WOJEWODY na terenie województwa.


Wojewoda, na poziomie  województwa koordynuje zadania wynikające z programu  przy pomocy Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele  m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zespół ten  inicjuje i koordynuje działania programu na swoim terenie, zbiera informacje o jego realizacji, a następnie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania i wnioski.
 
Powiaty i gminy włączają się w realizację programu na zasadzie dobrowolności.

W razie wątpliwości prosimy o pytania:
  • adam.sowinski@mswia.gov.pl  (tel. 22 601 42 69, sł. MSWiA - linia resortowa 72 14269)
W urzędach wojewódzkich koordynacją zadań Programu zajmują się z reguły Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
 
Poniżej zamieszczone są telefony kontaktowe do Koordynatorów wojewódzkich w poszczególnych urzędach (UW). 
 

 

Województwo nr teleonu
Lubelskie (81) 7424497 
Mazowieckie (22)  695 61 91
Warmińsko-mazurskie (89) 52 32 528
Dolnośląskie (71) 340-61-90
Łódzkie (42) 6641440
Śląskie (32) 20 77 700
(32) 20 77 150
Opolskie (77) 45 24 617
Podkarpackie (17) 867 17 19
Świętokrzyskie (41) 342-15-20
Podlaskie (85) 74-39-492 
Wielkopolskie (61) 854 99 49;
Lubuskie (95) 7115 151;
Kujawsko-pomorskie (52) 34-97-393
Małopolskie (12) 39 21 487 
Pomorskie (58) 30 77 139
Zachodniopomorskie (91)4 303 731
 
do góry