Przyłącz się do Programu

"Koordynatorem, przedstawicielem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie danego województwa jest Wojewoda". Zasadne jest więc, aby podmioty, instytucje, zainteresowane realizacją i przystąpieniem do Programu zgłaszały stosowny akces do właściwego Wojewoda na terenie województwa.


Wojewoda, na poziomie  województwa koordynuje zadania wynikające z programu  przy pomocy Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele  m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Zespół ten  inicjuje i koordynuje działania programu na swoim terenie, zbiera informacje o jego realizacji, a następnie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawozdania i wnioski.
 
Powiaty i gminy włączają się w realizację Programu na zasadzie dobrowolności.

W razie wątpliwości prosimy o pytania:

 profilaktyka@mswia.gov.pl  (tel. 22 601 42 69, sł. MSWiA - linia resortowa 72 14269)

W urzędach wojewódzkich koordynacją zadań Programu zajmują się z reguły Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
 
Poniżej zamieszczone są telefony kontaktowe do Koordynatorów wojewódzkich w poszczególnych urzędach (UW) 
 

 

Województwo

nr telefonu do koordynatora UW

Lubelskie

(81) 742 44 97 

Mazowieckie

(22)  695 61 91

Warmińsko-mazurskie

 (89) 523 25 28

Dolnośląskie

(71) 340 61 90

Łódzkie

(42) 664 14 40

Śląskie

 

(32) 207 71 31 

 

Opolskie

(77) 452 46 17

Podkarpackie

(17) 867 17 19

Świętokrzyskie

(41) 342  15 20

Podlaskie

(85) 743 94 92 

Wielkopolskie

(61) 854 99 49

Lubuskie

(95) 711 51 51

Kujawsko-pomorskie

(52) 349 73 93

Małopolskie

(12) 392 14 87 

Pomorskie

(58) 307 73 85

Zachodniopomorskie

(91) 430 37 31 

do góry