Procedury, wnioski i instrukcje na lata 2018 - 2020

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty dotyczące procedury składania wniosku w 2018 r. o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W załacznikach zamieszczono następujące dokumenty, dotyczące procesu (mechanizmu) dofinansowania projektów:

  • Wniosekdofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu (wersja edytowalna),
  • Instrukcja  dotycząca prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu (wersja pdf),
  • Ankieta oceny wstępnej projektu (wersja edytowalna),
  • Lista sprawdzająca dla oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach programu "Razem bezpieczniej" (wersja edytowalna),
  • Karty ocen projektów do poszczególnych "celów" (karty mogą ulegać nieznacznej modyfikacji z uwagi na potrzeby poszczególnych urzędów wojewódzkich).

Karty ocen będą wykorzystywane w procesie weryfikacyjnym i ocennym. Do każdego z celów szczegółowych i dodatkowych przypisana będzie inna karta oceny.

Poza oceną projektów składanych w ramach poszczególnych celów szczegółowych, karty ocen posłużą również do oceny dodatkowych projektów, wyodrębnionych w celach szczegółowych i przesłanych przez urzędy wojewódzkie w ramach naboru projektów 2018 roku. Przypominamy, że terminy na składanie wniosków są inne dla poszczególnych urzędów wojewódzkich (zależy to od trybu pracy danego urzędu w zakresie realizacji i wdrażania Programu).

Ważne! Dla JST i NGO's nie ma limitu dotyczącego liczby składanych wnisków w poszczególnych celach, w tym dodatkowych. W przypadku, gdy projekt zawiera komleksowe działania wpisujące się w dwa lub więcej celów, koniecznie należy wskazać nazwę CELU GŁÓWNEGO (wiodącego).

Mechanizm i procedury - wersje graficzne i opisowe

 

do góry