Procedury, wnioski, karty ocenne i instrukcje '2019 - dofinansowanie projektów lokalnych.

Wniosek (1), Instrukcja do wypełniania wniosku (2), Ankieta wstępnej oceny (3) oraz Lista sprawdzająca (4) (dok. 3 i 4 wypełnia urząd wojewódzki). Karty ocenne do poszczególnych "celów" zostaną zamieszczone wkrótce.

Informacja opisowa na temat naboru projektów do Programu na rok 2019, w tym poszczególne "cele szczegółowe i priorytetowe" - Razem bezpieczniej '2019

Kontakt do koordynatorów merytorycznych w sprawie I etapu tzw. wojewódzkiego (miejsca, do którego podmioty przesyłają propozycje projektów profilaktyczno-prewencyjnych, wypełniając zgodnie z instrukcją Wniosek) - koordynatorzy UW 

 

do góry