Realizacja "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w 2020 roku

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 został zakończony.

W roku 2020 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych, którą w całości rozdysponowano na realizację projektów w poszczególnych województwach wyłącznie w celu szczegółowym Programu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

W ramach tegorocznego naboru wojewodowie przekazali do MSWiA 314 lokalnych propozycji projektów profilaktyczno-prewencyjnych, które zaproponowały gminy i powiaty w kontekście bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Po ocenie merytorycznej, Międzyresortowy Zespół ds. Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 wyłonił 68 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt mogła wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

Poniżej wykaz projektów dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa zabezpieczonej na realizację Programu w 2020 roku.

do góry