Procedura, wniosek, instrukcja / 2016 r.

Poniżej zamieszczona została Procedura Mechanizmu Dofinansowania w ramach Programu, dokumenty procesu (mechanizmu) dofinansowania obowiązująca w roku 2016 oraz karta oceny, która służyła do oceny dodatkowych projektów wyodrębnionych w celu szczegółowym nr 1 dotyczącym projektów „Dzielnicowy bliżej nas” przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie w 2016 roku w ramach naboru projektów do dofinansowania z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programu „Razem bezpieczniej”.

Przydatne dokumenty - informacje:

http://www.wspol.edu.pl/cmi/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=42 - "Poradnik dla członków komisji bezpieczeństwa i porządku"

http://funduszeunijneodkuchni.blogspot.com/2014/02/wskazniki-realizacji-projektu.html       - "wskaźniki produktu i rezultatu"

do góry