Dokumentacja wykorzystywana przy procedurze naboru w roku 2017

Poniżej zamieszczony zostanie komplet dokumentów do wykorzystania w ramach Programu, m.in. dokumenty procesu (mechanizmu) dofinansowania obowiązująca w roku 2017 oraz karta/y oceny, która będą służyły do oceny również dodatkowych projektów wyodrębnionych w celach szczegółowych (karty oceny w przygotowaniu), przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie w 2017 roku w ramach naboru projektów.

Przydatne informacje do wykorzystania przy tworzeniu projektów o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym:

Dodatkowe informacje - karty oceny dotyczące:

- modernizacji przejść dla pieszych

- przeciwdziałania internetowemu hejtowi

- zapobiegania i walce z "dopalaczami"

- edukacji osób starszych (seniorów)

oraz

- mikroprojektów

zostały zamieszczone poniżej i będą wykorzystywane w procesie weryfikacyjnym i ocennym.

 

Termin przesyłania propozycji projektów lokalnych przez urzędy wojewódzkie - 28.02.2017 r.

Terminy przesyłania propozycji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe wyznaczają poszczególne województwa (UW).

Terminy te (wojewódzkie) nie mogą jednak przekraczać terminu 28.02.2017 r.

Informacje wojewódzkie nt. naboru i terminów  - klik

Urzędy Wojewódzkie - UW

do góry