O programie

Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 172 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” (M.P. poz. 867). Na realizację Programu w 2022 roku, w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12.000.000 złotych. Zgodnie z Programem jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ramach:

  • Celu szczegółowego nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
  • Celu szczegółowy nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

W 2022 roku jako priorytetowe projekty traktowane były te, które przewidywały działania związane z budową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu w roku 2022 łącznie do dofinansowania wskazano 135 projektów na kwotę 11 978 434, 05 zł.

do góry