Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Promocja Programu - youtube - program Razem bezpieczniej 2007-2015 - archiwum -


Promocja Programu - youtube

W 2010 r. przygotowano i wydano główny dokument filmowy służący do promocji dotychczasowych działań i bieżących realizacji, przeprowadzonych w trakcie praktycznego wdrażania zadania. Spot ten na bieżąco wykorzystywany jest przede wszystkim jako promocja Programu, zachęta do udziału w nim, emitowany podczas konferencji, seminariów na poziomie centralnym, a także lokalnym. Materiał w wersji polskiej i angielskiej zamieszczony został na stronie internetowej Programu oraz serwisie youtube.com.:

http://www.youtube.com/watch?v=LVS9pN5YMIk      - wersja PL

http://www.youtube.com/watch?v=YdgxSztY0bY         - wersja ANG

Natomiast w 2011 roku przygotowany i wykonany został kolejny materiał filmowy obrazujący realizację Programu w kontekście idei EUCPN (materiał przygotowany na konferencję „Best Practice Conference” – ECPA ‘2011 –

http://www.youtube.com/watch?v=59n4W8BrdUg

Całość przedsięwzięć dot. przedmiotowego zakresu, który obejmował program „Razem bezpieczniej” za rok 2011 przedstawia natomiast „Film z realizacji Programu w roku 2011”:

 

http://youtu.be/xd78cyMDQeY

do góry