Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

„Start w dorosłość” - Programy -


„Start w dorosłość”

Cele programu

program opracowany przez funkcjonariuszy KMP Gorzów Wlkp.   
- edukacja z zakresu bezpiecznych zachowań
i sposobów radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, edukacja prawna
- możliwość realizacji
w państwach UE
- możliwość odtworzenia na terenie UE z drobnymi zmianami
- program rozpoznawany i dobrze przyjęty przez adresatów   
 


Autor programu
asp. sztab. Maria Gronowska
Województwo
Zakres programu
Bezpieczeństwo w szkole
Charakter programu
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SŁUŻBY
Podmioty współuczestniczące / partnerzy
Dyrekcje szkół średnich, Kuratorzy sądowi, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Kuratorium Oświaty, Urząd Miejski, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddz. Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Suma dofinansowania
środki finansowe 2 000 zł. środki od władz samorządowych
Czas rozpoczęcia
01.09.2008
Czas zakończenia programu
31.12.2010
Metody i sposoby realizacji programu

- edukacja  wiktymologiczna młodzieży i dorosłych
- edukacja z zakresu zabezpieczenia się przed przestępstwem
- edukacja z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
i edukacja prawna  
- tematyka adaptowalna na terenie UE
- możliwość skopiowania i realizacji na terenie UE
- ewaluacja przeprowadzona w placówkach oświatowych  powiatu gorzowskiego: duża znajomość założeń programów i jego elementów.
Ewaluacja końcowa: grudzień 2010

Zakres działania / zakres przeciwdziałania
do góry