- program opracowany przez funkcjonariuszy KMP Gorzów Wlkp.   
- edukacja z zakresu bezpiecznych zachowań
i sposobów radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, edukacja prawna
- możliwość realizacji
w państwach UE
- możliwość odtworzenia na terenie UE z drobnymi zmianami
- program rozpoznawany
i dobrze przyjęty przez adresatów
 


Województwo
Zakres programu
Zakres działania / zakres przeciwdziałania
Cele programu

- program opracowany przez funkcjonariuszy KMP Gorzów Wlkp.   
- edukacja z zakresu bezpiecznych zachowań
i sposobów radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, edukacja prawna
- możliwość realizacji
w państwach UE
- możliwość odtworzenia na terenie UE z drobnymi zmianami
- program rozpoznawany
i dobrze przyjęty przez adresatów
 

Autor programu
KMP Gorzów Wlkp
Podmioty współuczestniczące / partnerzy
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Dyrekcje szkół gimnazjalnych, kuratorzy sądowi, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Suma dofinansowania
2000 PLN
Czas rozpoczęcia
2007-09-03
Czas zakończenia programu
2012-12-31
Metody i sposoby realizacji programu

edukacja  wiktymologiczna  młodzieży
- edukacja z zakresu zabezpieczenia się przed przestępstwem
i edukacja prawna
- edukacja z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
- tematyka adaptowalna na terenie UE
- możliwość skopiowania i realizacji na terenie UE
- ewaluacja przeprowadzona w placówkach oświatowych  powiatu gorzowskiego: duża znajomość założeń programów i jego elementów.
Ewaluacja końcowa: grudzień 2012

 

do góry