1. Gdzie można uzyskać informację na temat terminów corocznego naboru projektów do dofinansowania ?

Odpowiedź: Informacje w tej sprawie zawarte są w nowym dziale wraz z nowym wzorem Wniosku i Instrukcją - kliknij 

2. Czy w Urzędzie Wojewódzkim są osoby zajmujące się na roboczo realizacją Programu ?

Odpowiedź: Tak, w UW są wyznaczone takie osoby - koordynatorzy wojewódzcy. Dane kontaktowe znajdują się TUTAJ 

3.  Czy szkoła może starać się o dofinansowanie w ramach projektu do "Razem bezpieczniej" ?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że "pośrednikiem" w tym "procesie" będzie Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt Gminy, etc.

do góry