Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Szkoła bez przemocy - Inne inicjatywy -


Szkoła bez przemocy

Kampania społeczna "Szkoła bez przemocy"

Źródło badań - "Badanie zrealizowane przez CBOS na zlecenie dzienników regionalnych"
Kampania społeczna "Szkoła bez przemocy" jest realizowana od kwietnia 2006 roku.Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Kampania skierowana jest do szerokiej opinii publicznej, szkół - uczniów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji związanych ze szkolnictwem - przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabezprzemocy.pl . Do kampanii "Szkoła bez przemocy" przystąpiło ponad 3 tysiące szkół  w całym kraju.
Organizacjami kampanii są Grupy Wydawnicze Polskapresse  i Media  Regionalne  oraz  Fundacja Grupy  TP. Kampania realizowana  jest  przez  16 dzienników regionalnych obu grup.
  • Szkoła bez przemocy - logotyp
    Szkoła bez przemocy - logotyp
do góry