"Starachowice - bezpieczne w praktyce III"

Główne cele projektu:

1. wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych,

2. wzrost bezpieczeństwa seniorów,

3. Wzrost świadomości społecznej o obywatelskich formach zwalczania przestępczości i patologii w przestrzeni publicznej miasta,

4. skoordynowanie działań służb i instytucji w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych,

5. uświadomienie mieszkańcom zasady, że jesteśmy gospodarzami w swoim mieście – budowanie świadomego obywatelstwa.

Konferencja inaugurująca III etap projektu profilaktycznego „Starachowice - bezpieczne w praktyce”, odbyła się w Domu Seniora Wigor. Podczas spotkania przedstawiono cele i działania do realizacji przez różne podmioty partnerskie w ramach tego przedsięwzięcia. Konferencję uroczyście rozpoczął Prezydent Miasta Starachowice Pan Marek Materek, który przywitał zaproszonych gości, a w swoim krótkim przemówieniu przestawił kolejne ciekawe inicjatywy do realizacji w ramach projektu. Następnie Pan Piotr Ambroszczyk z Urzędu Miejskiego w Starachowicach omówił szczegółowo cele oraz zadania do realizacji w ramach etapu III projektu „Starachowice - bezpieczne w praktyce”.

do góry