"Moda na życie bez uzależnień"

W ramach projektu pt. „Razem dla bezpieczeństwa – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych powiatu prudnickiego” dofinansowanego we środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w Starostwie Powiatowym w Prudniku odbył się konkurs, którego celem było upowszechnianie działań alternatywnych do zachowań ryzykownych i promowanie pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do udziału w konkursie zostały zgłoszone 4 prace, a laureatami zostali uczniowie Zespołu Szkół w Głogówku, którzy przygotowali spot pt. „Nie trać czasu”.

 

 

 

 

do góry