"Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje"

W ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w trakcie realizacji projektu pn. "Powiat Tucholski zagrożenia w sieci widzi, na nie reaguje, przeciwdziała i społeczeństwo edukuje" pilotażowo rozpoczął w Powiecie Tucholskim szeroką kampanię informacyjną dotyczącą popularyzacji numeru alarmowego „112”, a przede wszystkim jak z niego prawidłowo korzystać. W trakcie realizacji projektu na terenie całego powiatu tucholskiego pracownicy wydziału przeprowadzili spotkania z dorosłymi, a także dziećmi i młodzieżą z 28 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których udział wzięło ok. 6 000 osób. Kampania miała na celu podnieść świadomość społeczną w zakresie obejmującym funkcjonowanie numeru alarmowego "112", aby numer ten wybierać tylko z określonym przeznaczeniem, gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie, a także miała na celu ograniczyć fałszywe i bezzasadne zgłoszenia, które skutecznie blokują ten numer i uniemożliwiają szybkiemu dodzwonieniu do operatora numeru alarmowego osobie realnie potrzebującej pomocy.
W ramach projektu odbyła się III Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja pn. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – cyberprzestępczość oraz funkcjonowanie numeru alarmowego 112” a także zorganizowano 3 konkursy:
1. „Prawidłowe korzystanie z numeru alarmowego 112 dla uczniów szkół podstawowych – w konkursie tym wpłynęło 254 prace. Celem tego konkursu była popularyzacja wiedzy na temat numeru alarmowego oraz podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia i mienia lub środowiska;
2. „Zagrożenia w sieci w oczach młodzieży” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – w konkursie wpłynęło 35 prac. Celem konkursu było zobrazowanie czym dla młodzieży jest zagrożenie w sieci;
3. „NIE cyberprzestępczości” amatorski spot filmowy poruszający temat zagrożenia bezpieczeństwa w sieci - w konkursie wpłynęło 10 nagrań. Celem tego konkursu było zobrazowanie czym dla młodzieży jest zagrożenie w sieci.
W ramach projektu przeprowadzono również otwarte konferencje dla rodziców, rodzin zastępczych, kadry pedagogicznej Domu Dziecka w Tucholi oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
Największym wyzwaniem w projekcie okazało się przeprowadzenie spotkań na temat cyberprzemocy oraz działań promocyjno – informacyjnych w zakresie prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112 we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie tucholskim. W 28 dni przeszkolonych zostało około 6 tys. uczniów.
Dodatkowo, w ramach projektu zakupiono gadżety promujące numer alarmowy 112, które były rozdawane podczas konferencji oraz zajęć w szkołach, wydano i rozdawano ulotki informacyjne nt. cyberprzemocy oraz ulotki informacyjne o numerze alarmowym 112, wydano kalendarze wieloplanszowe z wykorzystaniem wygranych prac w konkursach plastycznych, które zostały rozdane dzieciom, szkołom i różnym instytucjom.
 

do góry