"Inspirując krzewimy dobre postawy"

 

Dzieciom TV jest to kanał na You Tube poświecony tematyce bezpieczeństwa. Jego misją jest: 

1. Niesienie pomocy chorym dzieciom, poprzez rehabilitację,

2. Niesienie pomocy dzieciom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 3. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

4. Wspieranie dzieci szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,

 5. Stworzenie wspólnej przestrzeni dialogu na linii relacji rodzic-dziecko,

6. Stworzenie miejsca motywującego dzieci do działania i spełniania swoich marzeń,

7. Zrealizowanie platformy edukacyjnej, w której dzieci zarówno chore jak i zdrowe, poprze zabawę będą wymieniać się doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami oraz pasjami,

8. Nadanie wartości korzystania z sieci w postaci tworzenia audio-video pamiętników,

9. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

10. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia świadomości prozdrowotnej wśród dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

11. Niesienie pomocy dzieciom uzdolnionym artystycznie będącym w trudnej sytuacji materialnej,

 12. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej,

13. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z dziećmi, jak i z ich rodzinami,

14. Organizowanie festiwali, warsztatów, konkursów dla dzieci chorych lub domów dziecka,

15. Motywowanie dzieci do rozwoju kreatywności,

16. Edukowanie dzieci poprzez zabawę.

Jeden z filmów stworzynych przez Dzieciom TV poświęcony jest propagowaniu dobrych postaw. 

Kanał Dzieciom TV 

do góry