Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Bydgoszczy

W dniu 9 maja 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Bydgoszczy. Na uroczystości byli obecni m. in.: Grzegorz Karpiński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Łukasz Niedźwiecki - Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszcz oraz Inspektor Krzysztof Zgłobicki - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Miasteczko brało udział w obchodach 10 - lecia członkowstwa Polski w UE, organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dla zaproszonych gości, w tym najmłodszych uczestników ruchu drogowego zaprezentowano m. in. pojazdy państwowej straży pożarnej, policji, a także sprzętu ratowniczego. Więcej na stronach: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/3352-bezpieczni-na-drodze.html

do góry