Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 08.11.2013 r. uroczyście zostało otwarte miasteczko ruchu drogowego w Gorzowie Wielkopolskim w ramach projektu POIS.08.01.00-00-031/12 "Budujemy miasteczka ruchu drogowego". Jest to drugie miasteczko zrealizowane w województwie lubuskim w ramach w/w projektu. Na uroczystości obecni byli: Pan Marcin Jabłoński - Podsekretarz Stanu w MSW (przedstawiciel Beneficjenta), Pan Jerzy Ostrouch - Wojewoda Lubuski, Pan Tadeusz Jędrzejczak - Prezydent Miasta oraz przedstawiciele innych podmiotów i organizacji odpowiedzialnych za promocję bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

do góry