Pierwsze otwarcia miasteczek ruchu drogowego w ramach projektu POIiŚ „Budujemy miasteczka ruchu drogowego"

W IV kwartale 2012 r. zostały zrealizowane dwa pierwsze miasteczka ruchu drogowego w ramach projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

Uroczyste otwarcie miasteczek w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim odbyło się przy udziale przedstawiciela MSW, Wojewodów, Władz Samorządowych, Policji oraz innych podmiotów zaangażowanych w promocję brd. Powstała infrastruktura będzie służyć promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży na terenie w/w województw. Na terenie miasteczek prowadzone będą m.in. zajecia praktyczne z zakresie brd.

Projekt  współfinansowany jest ze środków UE i budżetu państwa. Docelowo w ramach projektu ma być wybudowanych 21 miasteczek w 15 województwach.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że obecna realizacja MRD co do zasady wynika z inicjatywy MSW (MSWiA) – konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego realizowanego w ramach programu "Razem bezpieczniej" w 2008 i 2009 roku pn.„Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Z uwagi na perspektywę realizacji z obszaru ruchu drogowego inicjatywy MRD w ramach projektu POIiŚ 8.1-11 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego"  w 2010 odstąpiono od kontynuacji tego konkursu. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach:

miasteczko w Czarnem

miasteczko w Węgorzewie

  

 • MRD - Czarne #1
  MRD - Czarne #1
 • MRD - Czarne #2
  MRD - Czarne #2
 • MRD - Czarne #3
  MRD - Czarne #3
 • MRD - Czarne #4
  MRD - Czarne #4
 • MRD - Czarne #5
  MRD - Czarne #5
 • MRD - Czarne #6
  MRD - Czarne #6
 • MRD - Czarne #7
  MRD - Czarne #7
 • MRD - Czarne #8
  MRD - Czarne #8
 • MRD - Czarne #9
  MRD - Czarne #9
 • MRD - Czarne #10
  MRD - Czarne #10
 • MRD - Czarne #11
  MRD - Czarne #11
 • MRD - Czarne #12
  MRD - Czarne #12
 • MRD - Czarne #13
  MRD - Czarne #13
 • MRD - Czarne #14
  MRD - Czarne #14
 • MRD - Czarne #15
  MRD - Czarne #15
 • MRD - Czarne #16
  MRD - Czarne #16
 • MRD - Czarne #17
  MRD - Czarne #17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

do góry