„Przemyski Policyjny Program Edukacyjny"

Komenda Miejska Policji w Przemyśl realizuje „Przemyski Policyjny Program Edukacyjny", skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także rodziców. Program ten realizowany jest w placówkach oświatowych.

Celem programu jest kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej, szeroko rozumiana profilaktyka, uczenie unikania zagrożeń i poszanowania prawa przez dzieci. W ramach działań edukacyjnych policjanci uczestniczą w spotkaniach z dziećmi, w trakcie których poruszana jest w/w tematyka W ramach odwiedzin Komendy Miejskiej Policji, dzieci mają możliwość poznania pracy policjantów z pionu prewencji i ruchu drogowego realizujących zadania w służbie patrolowej jak i policjantów z pionu dochodzeniowo-śledczego i kryminalnego. Dzieci poznają również swoich dzielnicowych (dzielnicowych opiekujących się ich szkołami) oraz sprzęt i akcesoria policyjne. Znaczna część szkół samodzielnie realizuje zagadnienia zawarte w programie korzystając z fachowego doradztwa Policji.

Pliki do pobrania

do góry