"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym"

Konkurs polegał na zorganizowaniu konkursu na projekt działań na rzecz bezpieczeństwadzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs jest organizowany pod patronatem Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu było podejmowanie inicjatyw profilaktycznych w środowisku lokalnym. Konkurs został zaadresowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

 

do góry