"Tarcza"

Program „Tarcza” organizowany jest w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jaworzna na lata 2004-2006, który w swym głównym założeniu zmierza do:

1) poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jaworzna,

2) wzrostu prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego,

3) zmiany postaw mieszkańców, polegających na zdecydowanym reagowaniu na wszelkie przejawy zła. 

"Tarcza”, jako jeden z elementów programu poprawy bezpieczeństwa, ma na celu ograniczenie wybryków chuligańskich oraz dewastacji i kradzieży mienia komunalnego i spółdzielczego. Chuligaństwo, wandalizm i drobna przestępczość nie jest problemem typowym tylko dla Jaworzna, ale dotyczy także innych miast, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tolerowanie takich zdarzeń obniża jakość życia mieszkańców, a w efekcie prowadzi do wzrostu przestępczości ciężkiego gatunku oraz poczucia zagrożenia.

Wyniki badania opinii mieszkańców Jaworzna  w 2004 r. na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w mieście nie są zadawalające. I tak na przykład:

  • 29,1 proc. dzieci uczęszczających do szkół w Jaworznie styka się z agresją w szkole lub w drodze do szkoły;
  • 60,8 proc. mieszkańców Jaworzna potrafi wskazać dzielnice, w których nie czuje się bezpiecznie;
  • ponad 21 proc. mieszkańców uważa, że przyczyną ograniczającą bezpieczeństwo w mieście są: chuligaństwo, rozboje i napady.

Mimo, iż statystyki poważnych przestępstw wykazują, że nie jest to znaczący problem w naszym mieście, na przytoczoną powyżej ocenę bezpieczeństwa mieszkańców mają zapewne wpływ wykroczenia, drobne przestępstwa, wandalizm i chuligaństwo. Program „Tarcza” zakłada, że na „złą drogę” wchodzi się małymi krokami: „dziś wybita szyba jutro skradziony samochód” lub parafrazując: „od wybicia szyby w samochodzie przez napad na sklep po morderstwo”. Eskalacji problemu można przeciwstawić się jedynie wspólnymi siłami, zarówno władz lokalnych, policji, prokuratury, sądu, a przede wszystkim mieszkańców. Społeczeństwo musi zacząć reagować na wszelkie przejawy zła, a instytucje wymiaru sprawiedliwości powinny traktować drobne przestępstwa na równi z poważnymi. Dla żadnego rodzaju wykroczenia nie może być wytłumaczenia, dlatego też wprowadzamy zasadę „zero tolerancji” dla wszystkich łamiących prawo.

do góry