Festiwal Małych Form Teatralnych

W związku z występującymi niekorzystnymi tendencjami w zakresie dynamiki zjawisk patologicznych dotykających znacznego odsetka młodzieży na poziomie szkół gimnazjalnych oraz w poszukiwaniu nowych, skutecznych form oddziaływania profilaktycznego – w
2002 roku Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Teatrem Lalki i Aktora w Łomży, Domem Pracy Twórczej w Suwałkach oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zainicjował nowatorską formę profilaktyki „wychowania młodzieży poprzez sztukę” realizowaną w formie – Festiwalu Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. Zasadniczym  celem projektu jest stworzenie w środowisku młodzieży mechanizmów sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk - przemocy, alkoholizmu, narkomanii, a także nietolerancji, bowiem to właśnie one wydają się być szczególnie groźnymi, nieuchronnie prowadzącymi do społecznej degradacji człowieka.

do góry