"Program antynarkotykowy"

Program zapobiegania  i  zwalczania narkomanii w  środowiskach  szkolnych

Cele programu:

  • Podniesienie świadomości  społecznej w  zakresie zagrożeń, jakie  niosą  ze  sobą  narkotyki;

  • Szerokie  rozpowszechnianie  informacji na  temat  rodzajów  instytucji  niosących  pomoc  osobom  uzależnionym,  a  także  wchodzącym  w  nałóg;

  • Kształtowanie  wśród dzieci  i  młodzieży  właściwych  postaw  oraz  umiejętności  spędzenia  wolnego  czasu,  uczenia  się  bez  potrzeby  korzystania  z  narkotyków;

  • Poprawa  efektywności  ścigania  sprawców  przestępstw  narkotykowycrofilaktyka  środowisk  szkolnych.

 Program będzie polegał na intensyfikacji  działań  policji kryminalnej,  pofilaktyce  środowisk  szkolnych. szkoleniach oraz przeprowadzeniu konkursu teatralnego i literackiego. 

Program przygotowany jest przez KWP Opole.
do góry