Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

„Bezpiecznie czyli jak – radiowa szkoła przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w województwie świętokrzyskim” - Program Razem bezpieczniej 2018 -2020 -


„Bezpiecznie czyli jak – radiowa szkoła przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w województwie świętokrzyskim”

Celem projektu była produkcja oraz emisja audycji radiowych dotyczących przeciwdziałania zjawiskom patologii w Radio eM Kielce. W ramach projektu powstał cykl 12 audycji radiowych, w których prowadzący wraz z ekspertami, jak i partnerami projektu zrealizowali 12 najistotniejszych tematów dotyczących zapobieganiu sytuacjom patologicznym, kryzysowym. Audycje miały na celu edukować z zakresie ochrony dzieci i młodzieży. Istotnym elementami projektu były: strona internetowa oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży.

W ramach przeprowadzonych działań projektowych:

 1. utworzono i administrowano  stronę internetową projektu em.kielce.pl/profilaktyka;
 2. wyprodukowano i wyemitowano 12 audycji radiowych;
 3. wyprodukowano i wyemitowano jingle autopromocyjne do audycji (12 jingli emitowanych łącznie 240 razy);
 4. opracowano produkcję i emisję reklam programu w prasie (Tygodnik eM Kielce , dziennik Echo Dnia);
 5. przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla liderów młodzieżowych.

Działania te miały na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy, uwrażliwienie, zwrócenie uwagi rodziców w kwestiach największych zagrożeń i ich podłoża z zakresu:

 1. relacji rodzic-dziecko, wyznaczanie granic dzieciom i uczucia rodzic- dziecko,
 2. największych zagrożeń dzieci i młodzieży w zakresie cyberprzemocy i cyberprzestrzeni,
 3. uzależnienia od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych oraz dopalaczy,
 4. gier i elektroniki,
 5. przemocy fizycznej, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej,
 6. zaburzenia odżywiania (otyłość, anoreksja, bulimia),
 7. zdrowia psychicznego, problemów w relacjach rówieśniczych, presja otoczenia i środowiska.  

Partnerami projektu byli: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kielcach; Fundacja Kochaj Mnie Po prostu w Kielcach; Państwowa Straż Pożarna w Kielcach; Komenda Policji Miejskiej w Kielcach.

Nawigacja

do góry