Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w Rydułtowach” - Program Razem bezpieczniej 2018 -2020 -


„Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację przejść dla pieszych w Rydułtowach”

Projekt zawierał działania ściśle związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Rydułtowy, poprzez modernizację  przejść dla pieszych na drogach gminnych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z zakresu bezpieczeństwa.

Zmodernizowano następujące przejścia:

•             przejście dla pieszych nr 1 - na ulicy Ofiar Terroru w rejonie skrzyżowania z ulicą Zygmunta Krasińskiego,

•             przejście dla pieszych nr 2 - na ulicy Strzelców Bytomskich zlokalizowane w obrębie Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach,

•             przejście dla pieszych nr 3 - na ulicy Obywatelskiej w rejonie skrzyżowania z DW935 – ul.Raciborska.

Na przedmiotowych przejściach zastosowano następujące rozwiązania:

•             oświetlenie przejść,

•             punktowe elementy odblaskowe ( tzw. „kocie oczka”),

•             aktywne przejście dla pieszych.

W ramach współpracy z Policją oraz Strażą Miejską przeprowadzono działania edukacyjne wśród uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Rydułtowy, w trakcie których poruszono temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przechodzenia przez pasy. 

Innowacyjne rozwiązania technologiczne polegały na zastosowaniu oświetleń przejść, punktowych elementów odblaskowych oraz interaktywnego oznakowania pionowego, w tym lampy ostrzegawczej nad znakiem D6, który zwiększa widoczność pieszego na przejściu.

Nawigacja

do góry