„Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”

Projekt był kontynuacją projektu realizowanego w 2017 r. i przewidywał szereg działań mających na celu edukację dzieci i młodzieży, inicjowanie wspólnych działań aktywizujących społeczności lokalne do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad bezpiecznego zachowania, w tym bezpieczeństwa seniorów.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu to m.in.:

 1. Bezpiecznie dla niepełnosprawnych:
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
  • Podkarpacki Międzyszkolny Turniej Wiedzy z Pierwszej Pomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - „Umiem - Potrafię - Pomogę”.
 2. Aktywnie, twórczo i bezpiecznie z Domem Dziecka w Rudniku nad Sanem:
  • Warsztaty dla wychowanków z zakresu bezpiecznego poruszania się na drogach. Bezpieczne poruszanie się na rolkach i rowerach,
  • Warsztaty: Psychoprofilaktyka uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych dla młodzieży,
  • Warsztaty: Psychoprofilaktyka uzależnień behawioralnych dla dzieci młodszych (7-12 lat),
  • Aktywne, twórcze i bezpieczne spędzanie wolnego czasu – warsztaty kulinarne.
 3. Zamiast używek, zawsze w cenie – bezpieczeństwo, ruch  i  przeszkolenie!
  •  Edukacja dla bezpieczeństwa: szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Zamiast używek, zawsze w cenie - ruch i zdrowe jedzenie!: broszurki informacyjne promujące zdrowy i aktywny tryb życia, spędzanie wolnego czasu z dala od używek – spływ kajakowy,
  • Sport to zdrowie: organizacja turnieju piłki siatkowej dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.
 4. Aktywnie i bezpiecznie z RCEZ w Nisku
  • Cykl spotkań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa,
  • Kampania społeczna pod hasłem „Pomóż Innym”,
  • Zakup defibrylatora AED do RCEZ w Nisku,
  • Inicjowanie wspólnych działań aktywizujących uczniów RCEZ do współpracy w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w szczególności ograniczenie dostępu do narkotyków, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz alkoholu dla osób niepełnoletnich, w tym Bezpieczeństwo w górach w praktyce, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Kurs samoobrony, zawody sportowe „Ruch to zdrowie”.
 5. Razem Bezpieczniej z ZS w Rudniku nad Sanem.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów,
  • Szkolenie dla nauczycieli o radzeniu sobie z agresją słowną pomiędzy uczniami,
  • Zakup wyposażonej apteczki na wycieczki szkolne (plecak).
 6. Razem Bezpieczniej z LO Nisko
  • Warsztaty dla uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, prospołecznych i prozdrowotnych zachowań: „Jestem asertywny, nie biorę”, „W życiu się nie zagubię bo panować nad sobą umiem”, warsztaty dla rodziców „Depresja u nastolatka”,
  • Szkolenie dla wychowawców i  nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, prospołecznych i prozdrowotnych zachowań,
  • Kurs pierwszej pomocy „Potrafimy i chcemy ratować”,
  • Szkolenie z Podstaw Pierwszej Pomocy dla osób z LO NISKO i pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku,
  • Organizacja Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2018 r. dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego.
 7. Powiat Niżański w trosce o bezpieczeństwo
  • Szkolenia dla strażaków ochotników z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Materiały odblaskowe niezbędne do propagowania bezpiecznego poruszania się do drogach,
  • Kubki, długopisy, smycze itp. materiały promocyjne dot. edukacji dla bezpieczeństwa dla uczestników turniejów, konkursów, do promocji zasad bezpieczeństwa w czasie imprez szkolnych. 
 8.  „Dzień dla bezpieczeństwa” – forum podsumowujące działania w projekcie.

Nawigacja

do góry