„Kampania edukacyjna – bezpiecznie a rowerze”

Głównym celem projektu było upowszednienie wiedzy i dostępu do edukacji z zakresu ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

We wrześniu 2018 r. zostały przeprowadzone spotkania w placówkach oświatowych z młodzieżą szkolną. Podczas każdego spotkania młodzież z danej szkoły została podzielona na dwie grupy: młodszą – klasy 1-4 i starszą – klasy 5 – 6 i gimnazjum. Podziału dokonywano ze względu na dostosowanie sposobu przekazu informacji w sposób adekwatny do wieku. Każda grupa uczestniczyła w dwóch częściach spotkania. Pierwsza część to warsztaty z zakresu ruchu drogowego i bezpieczeństwa, druga to udzielanie pierwszej pomocy. Przekazywali oni praktyczne informacje na temat udzielania pierwszej pomocy uczestnikom zdarzeń drogowych.

W celu zachęcenia dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas spotkań otrzymywały one zakupione z budżetu projektu kamizelki odblaskowe i kaski rowerowe. Ponadto sporządzona została dokumentacja filmowa kampanii, która została przekazana do każdej ze szkół, które brały w niej udział, jako element wspomagający do prowadzenia zajęć z zakresu ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

Zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte tj.  zwiększona została świadomość na temat bezpiecznego poruszania się na drogach oraz nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zdarzeń drogowych.

Nawigacja

do góry