„Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Sulikowie”

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej radarowym pomiarem prędkości przy przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Sulikowie. Szkoła Podstawowa w Sulikowie znajduje się przy jednej z głównych ulic w Sulikowie, prowadzącej ruch jednokierunkowy – przy ul. Zgorzeleckiej.  Ulica zlokalizowana jest na terenie zabudowanym z prędkością poruszania się na poziomie 50 km/h oraz miejscowo – w bezpośredniej odległości od szkoły, z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Mimo zastosowanych ograniczeń w postaci znaków drogowych, zdarzają się sytuacje, w których kierowcy nie dostosowują prędkości pojazdu do wymaganej na danym odcinku drogi, stwarzając przy tym niebezpieczeństwo na drodze. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi, przede wszystkim uczniów, wykonano bezpieczne przejścia dla pieszych. Drogowa sygnalizacja świetlna instalowana na przejściu dla pieszych jest doskonałym narzędziem, które pomaga dyscyplinować kierowców. Sygnalizacja jest wyposażona w urządzenia mierzące prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych. W przypadku, gdy pojazd będzie jechał powyżej prędkości zaprogramowanej, sygnalizacja włączy czerwone światło. Kierujący pojazdem będzie zobligowany zatrzymać bądź znacznie zwolnić prędkość pojazdu, aby zapaliło się światło zielone. Takie rozwiązanie ma na celu uspokojenie ruchu drogowego w pobliżu miejsca o dużym natężeniu pieszych, głównie uczniów szkoły. Montaż tego typu sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości przy przejściu dla pieszych jest rozwiązaniem innowacyjnym nie tylko na terenie Gminy Sulików, ale także na terenie powiatu Zgorzeleckiego.

W ramach niniejszego projektu przeprowadzono także działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu uświadamianie wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na drodze, w szczególności na przejściu dla pieszych. Spotkania edukacyjne skierowane były w głównej mierze do uczniów szkół na terenie Gminy Sulików – Szkoły Podstawowej w Sulikowie i Szkoły Podstawowej w Biernej, a także dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sulikowie. Kampania edukacyjna przeprowadzona została przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Zawidowie przy współpracy z kadrą pedagogiczną placówek oświatowych. Spotkania odbywały się w siedzibie szkół oraz w przedszkolu.

Nawigacja

do góry