Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” - Program Razem bezpieczniej 2018 -2020 -


„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”

Zrealizowane cele projektu:

  1. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń, a przede wszystkim  ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń drogowych  na terenie kraju poprzez realizację działań z  zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Malanów.
  2. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie naszego województwa poprzez realizację działań z  zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Malanów.
  3. Eliminacja zachowań szczególnie niebezpiecznych na drogach wojewódzkich i gminnych poprzez realizację działań z  zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Malanów.
  4. Podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego z zakresu potencjalnych zagrożeń oraz  przeciwdziałaniu nim poprzez realizację akcji „Widziałeś? Reaguj, pamiętaj!” oraz „Słyszałeś? Reaguj, pamiętaj!”.
  5.  Podniesienie świadomości uczestników przyszłych ruchu drogowego z zakresu potencjalnych zagrożeń oraz  przeciwdziałaniu nim poprzez realizację akcji „Słyszałeś? Reaguj, pamiętaj!”.
  6.  Zwiększenie wiedzy w zakresie metod postępowania i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych na drodze poprzez uczestnictwo w spotkaniach informacyjno – edukacyjnych realizowalnych w ramach akcji „Słyszałeś? Reaguj, pamiętaj!”.
  7. Poprawa poczucia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez realizację działań z  zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Malanów.
  8. Poszerzenie wiedzy  z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej poprzez uczestnictwo w spotkaniach informacyjno – edukacyjnych realizowalnych w ramach akcji „Słyszałeś? Reaguj, pamiętaj!”

Nawigacja

do góry