Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 3 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. Świętokrzyskim - Program Razem bezpieczniej 2018 -2020 -


AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 3 - edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w woj. Świętokrzyskim

Akademia bezpieczeństwa to już trzecia edycja projektu.
W projekcie wzięło udział 12.337 osób, w tym:
1.039 nauczycieli, 10 773 uczniów, 255 rodziców z 26 placówek oświatowych oraz 50 kobiet i 220 seniorów, dla których zrealizowano 605 godzin zajęć.
Projekt zakładał realizację następujących warsztatów:

 1. samoobrona
 2. procedury działania w sytuacji zagrożeń – wtargnięcie do szkoły uzbrojonego napastnika
 3. przeciwdziałanie cyberprzemocy
 4. przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom
 5. szkodliwość substancji psychoaktywnych
 6. warsztaty prawne
 7. bezpieczeństwo w ruchu drogowymsamoobrona dla kobiet

Ponadto w ramach projektu:

 • przeprowadzono ewakuacje placówek oświatowych,
 • zorganizowano konkursy multimedialne dla uczniów związane z bezpieczeństwem (wrazz nagrodami)
 • rozdysponowano uczniom 3 000 elementów odblaskowych
 • wydrukowano 10 000 broszur informacyjnych
 • zapewniono konsultacje psychologiczne,
 • szkoły doposażono w profesjonalne torby medyczne wraz z wyposażeniem,
 • nakręcono film instruktażowy dotyczący procedur działania w sytuacjach kryzysowych w ruchu drogowym
 • zorganizowano dni wolontariatu
 • każda szkoła otrzymała Certyfikat Bezpieczeństwa poświadczający znajomość procedur w sytuacji zagrożeń wszystkich osób znajdujących się na terenie placówki

W III edycji projektu „Akademia bezpieczeństwa” zorganizowane zostały wizyty edukacyjne w Areszcie Śledczym w Kielcach dla młodzieży. W spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 120 uczniów.
Wizyty w Areszcie Śledczym w Kielcach miały na celu profilaktykę narkotykowo-uzależnieniową, kształtowanie respektowania norm prawnych i zasad współżycia społecznego oraz ukazanie konsekwencji ich nieprzestrzegania. Podczas spotkań uczniowie i nauczyciele mieli możliwość zapoznania się historiami obrazującymi konsekwencje związane z popełnieniem przestępstw, izolacją penitencjarną, rozerwanymi relacjami rodzinnymi i osobami bliskimi.
Spotkania profilaktyczne w Areszcie Śledczym stanowiły innowację w dotychczas realizowanym projekcie. Celem wizyt było uświadomienie, iż za nawet jedno zachowanie przestępcze w postaci „głupiego żartu” (stalking, cyberprzemoc, wysyłanie kompromitujących zdjęć, jazda pod wpływem alkoholu) czy nieodpowiedzialnego zachowania może stanowić podstawę dla Sądu do pozbawienia wolności oraz, że takie działania mogą zrujnować życie nie tylko im ale i ich najbliższym osobom.

Nawigacja

do góry