„Bezpieczeństwo rowerzystów w ruchu drogowym na terenie Miasta Szczyrk”

Głównym celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Szczyrk, w szczególności dzieci i młodzieży poruszających się rowerami poprzez:

1. poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

2. wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego,

3. wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w okolicy i na przejściu dla pieszych.

4. możliwość uzyskania uprawnień do jazdy rowerem i motorowerem.

Do najważniejszych działań w ramach projektu należało:

  1. realizacja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
  2. wykonanie Strefy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  3. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

 

 

Nawigacja

do góry